Teknisk beskrivning
Hur är våra hus/stugor uppbyggda? Låt oss berätta mera om det här.

Basen/grunden

Våra åretrunt-hus ligger på en noggrann tillverkad grundplatta.  Grunden är gjord av professionell personal enligt våra detaljerade krav.

Vi fokuserar på de minsta detaljerna! På så sätt är det lättare att undvika situationer då felaktigheterna i grunden kan komplicera byggandet. När det gäller sommar- och fritidshus är det möjligt att montera dem på kolonner från betongblock.

Stomme

Ramverket i vårt hus är en slitstark och modern konstruktion och det material som används är värmebehandlat och fyrsidigt planat trä,  med fasade kanter.

Modulsystemet som används av oss är populärt i Kanada, USA och Skandinavien, där modulerna i väggarna, tak och grund är uppbyggda av träelementen, vilket skapar en solid ram stabiliserad även av OSB-plattor. En sådan ram fylls sedan med isolerande ull.

I våra hus använder vi också den innovativa tekniken baserad på stålkonstruktioner som ger hållbarhet och stabilitet.

Ytterväggar

– Ångspärrfolie som begränsar fuktflödet i väggen och skyddar isoleringen och byggnaden mot fuktighet.

– Trä, mineral eller glasull som ett extra lager av värmeisolering med en tjocklek anpassad till byggnadens karaktär

– Vindspärr och ånggenomsläpplig folie som skyddar byggnaden mot vind och fukt från utsidan och garanterar ångtransmission från väggens insida till byggnadens utsida.

 

Tak och undertak

Byggnaden av tak och undertak bygger på träbalkskontruktion.

Taket är tillverkat av EPDM-folie. Utrymmet under takbeläggningen är fyllt med värmeisoleringen, samma som för ytterväggarna.

Alla husen har takrännor.

Innerväggar

Placeringen av väggar är valfritt vilket innebär att det är du som bestämmer hur man placerar dem i konstruktionsfasen.

De inre väggarna är gjorda i trärams konstruktion. Väggens akustiska och termiska isolering är gjord av mineralull, samma som för ytterväggarna.

Du väljer själv sista skiktet, om du vill välja en målad yta eller panel.

El

Våra hus är utrustade med intern elinstallation Det betyder att våra hus är fullt funktionella!  Var och en av våra byggnader har egen central placerad på lättillgänglig plats. Varje elinstallation verifieras innan vi skeppar iväg huset.

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppssystemet är tillverkat av material av högsta kvalitet, vattensystemet är tillverkat av kopparrör, men avloppssystemet är tillverkat av PCV. Den inre avloppsanläggningen är förlagd under golvet och sedan ansluts den till avloppsvattnet vid monteringsfasen.

Ventilation

Många av våra byggnader har egen ventilation. Den friska luften strömmar in genom väggventiler och strömmar ut genom ventilationsgaller ellerfläktar.

Värme

En populär form av uppvärmning, som inte kräver plats för pannan, är användningen av elvärmare.  Det är också möjligt att använda en annan lösning med fristående eldstader.

 

Detaljer

Golv

Laminatgolv med hög nötningsbeständighet. Du väljer mönster och färger!

Väggar och tak

Vi levererar med en fläckresistent latexfärg. Innerväggar och tak är gipsskivor eller omålad träpanel.

Fönster och dörrar

Byggnaden är utrustad med  fönster och dörrar i PVC